process flow infographics

HOE WERKT ONS BUREAU?


Indien u overweegt een privédetective in te schakelen, betekent dat jammer genoeg ook meestal dat uw vertrouwen geschaad is.


Als bedrijf of particulier bent u zich als geen ander bewust hoe lastig het is reputatieschade te voorkomen, laat staan te herstellen. U weet welke invloed sociale media kan hebben op de beeldvorming én de outcome.


U wil duidelijkheid, liefst snel en discreet.


CE investigations kan u helpen klaarheid te scheppen. Zo weet u waar u aan toe bent en kunt u gepast reageren.


INTAKEGESPREK


Tijdens een vrijblijvend intakegesprek bespreken we uw specifieke situatie en beantwoorden we uw vragen. Niet zelden is dit de eerste ervaring met het inschakelen van een privédetective.


Privédetectives werken binnen een strak reglementair kader. Het respecteren van de regelgeving zorgt ervoor dat u het gevoerde onderzoek ook kan gebruiken mocht u ooit gerechtelijke stappen willen ondernemen.


Op basis van de informatie die u aanlevert, wordt met u een strategie besproken. Hierbij houden we rekening met het beoogde doel en de haalbaarheid. Indien u dat wenst kunnen wij ook afstemmen met uw advocaat om de kans op een positief resultaat verder te optimaliseren.


Indien u akkoord bent met de voorgestelde strategie, wordt voorafgaand aan de uitvoering, een schriftelijke overeenkomst opgemaakt waarin op transparante wijze wordt opgenomen wat overeengekomen is. Deze overeenkomst omvat oa. een nauwkeurige omschrijving van de opdrachten waarmee de privédetective belast is, een raming van de tijdsduur en de toegepaste bezoldiging en onkosten.


Transparante afspraken; een duidelijke strategie op maat.


UITVOERING ONDERZOEK


We voeren de onderzoeksopdracht uit volgens de afgesproken strategie. Indien u dat wenst kunnen wij u op geregelde tijdstippen op de hoogte houden van de situatie. Zo kunnen we in overleg, ook tijdens het onderzoek, de opdracht bijsturen in functie van wendingen op het terrein. Daarmee combineren we uw specifieke kennis met onze ogen en oren en kunnen we flexibel inspelen op wat zich voordoet op het terrein. Dit levert doorgaans ook een beter resultaat op.


"Strategie zonder taktiek is de traagste weg naar de overwinning" (Sun Tzu)


RAPPORTAGE


Na elke opdracht ontvangt u van ons steeds een gedetailleerd eindverslag waarin het volgende is opgenomen:


  1. een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten met vermelding van data, plaatsen en uren waarop deze zijn verricht
  2. de overtuiggingsstukken die in het kader van de opdracht werden verzameld
  3. een gedetailleerde kostenstaat


Voor langdurige opdrachten kunt u ook vragen u periodiek een tussentijds verslag te bezorgen.


Tussentijdse en eindverslagen worden opgemaakt in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor u als  opdrachtgever, het andere wordt gedurende 5 jaar bewaard door de privédetective. Wij delen verslagen nooit met derden.


Professionele rapportage, absolute discretie.


SAMENWERKEN?


U heeft een probleem waarover u klaarheid wil? U bent overtuigd van onze werkwijze?


Contacteer ons geheel vrijblijvend. We bekijken samen met u wat wij voor u kunnen betekenen, op maat en in alle transparantie. Een verkennend gesprek is gratis.


Wij nemen binnen de 24u contact met u op, 7/7.